PROIECT DE HOTARARE NR. 35/2016

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi).

Anexa 1: Anunt

Anexa 2: Proiect HCL, Expunere de motive, Referat specialitate, Regulament privind avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodăreşti.