PROIECT DE HOTARARE NR 66/2019, CU PRIVIRE LA INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE SALUBRITATE SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE AL ORASULUI CALAN