PROIECT DE HOTARARE NR 81/2016 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA HCL 63/2016

PROIECT DE HOTARARE NR 81/2016 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA HCL 63/2016 CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PARCULUI INDUSTRIAL CALAN PRECUM SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND PROCEDURA DE SELECTIE A REZIDENTILOR IN PERIMETRUL PARCULUI INDUSTRIAL CALAN