PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 56/2021

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 56/2021 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A ORAȘULUI CĂLAN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 500 MP, SITUAT ÎN STR. FURNALISTULUI, NR. FN, IDENTIFICAT PRIN NR. CAD. 65253, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 65253 CĂLAN