Proiectului de hotărâre nr 12 cu privire la elaborarea PUZ și RLU

Proiectului de hotărâre nr 12 cu privire la elaborarea PUZ și RLU aferent „Construire Case de locuit” nr.1986/ 22.03.2019, având următorii beneficiari: Mihoc Alexandru, Muntean Sorin, Zapodean Maria și aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent- Proiect nr.245, 246, 247, 248/2018 - „Ansamblu locuințe individuale P+1” în orașul Călan.