RAPORT PRIVIND GESTIONAREA BUNURILOR ORAȘULUI CĂLAN PE ANUL 2017