Anunt transparenta decizionala - Regulament de salubrizare judetul Hunedoara

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, se supune consultării publice REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUDEŢUL HUNEDOARA.

Documentul poate fi consultat la sediul Primăriei Oraşului Calan  Serviciul Urbanism sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.primariacalan.ro, secţiunea ANUNTURI transparenţă decizională.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune în scris la sediul Primăriei Oraşului Calan, prin poştă la adresa, Calan, str. Garii,nr.1 , jud Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa primariacalan@yahoo.com, până la data de 03.09.2015.