Situaţii financiare trimestrul 3 - 2015 şi plăţii restante