Servicii taxe şi impozite

Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Acte necesare: Copie - act de proprietate a spaţiului (chirie, comodat) Copie - act de constituire (statut) societate; Copie - certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului;

Calendarul taxelor

Calendarul taxelor PROGRAM  INCASARI Luni -Vineri   8:00 - 15:00In ultima zi lucrătoare din luna, încasarile se fac până la ora 12 00.   Calendarul taxelorTermenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt: • Semestrul  I               31 MARTIE • Semestrul  II             30 SEPTEMBRIE

Hotararea nr. 1/2013

Hotararea nr. 1/2013 cu privire la stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2013.

Pages